Wspieraj nas

Dziękujemy Ci za Twoje zaangażowanie w nasz projekt ewangelizacyjny, za Twoje wsparcie, które nas uskrzydla! Twój gest i Twoja obecność z nami ma ogromne znaczenie. Czuj się zatem w pełni częścią wszystkiego, co kryje się pod nazwą „Blisko Rahamim”.

Wszystko co robimy jest próbą kontynuacji misji św. Siostry Faustyny. Jesteśmy głęboko przekonane, że każdy człowiek bardzo potrzebuje usłyszeć prawdę o miłosiernej miłości Boga – poznać Go i odpowiedzieć na Jego miłość zaufaniem, a także stopniową przemianą w osobę coraz bardziej miłosierną dla innych!

Twoje wsparcie umożliwia nam rozwój tego ewangelizacyjnego projektu, który jest całkowicie zawierzony Jezusowi Miłosiernemu, aby On mógł się nim posługiwać – dotykać serc, prostować zagmatwane ścieżki, odnawiać nadzieję…

Świat mediów daje dużo możliwości dzielenia się dobrem, ale wymaga dużego zaangażowania czasu, pracy, a także finansów. Oprócz opłat, których musimy regularnie dokonywać, chcielibyśmy móc kupić dobry sprzęt, który poprawi jakość naszych nagrań. Jeśli będzie to możliwe, chcielibyśmy także móc jeszcze kogoś zatrudnić do pracy dla „Blisko Rahamim”. Niedostatek czasu i profesjonalnego wsparcia są ciągle dla nas wyzwaniem. Wiedz zatem, że to, co w tej chwili robisz dla „Blisko Rahamim” – ma realny, bardzo konkretny wymiar.

Będziemy codziennie dziękować Jezusowi Miłosiernemu za dar Twojej obecności w tym dziele, prosząc Go o wszelkie potrzebne łaski dla Ciebie i Twoich bliskich.

Szczególnym czasem naszej modlitwy za Ciebie jest godzina 15:00, ale także inne momenty naszych spotkań w biurze, gdzie pracujemy. Także raz w miesiącu w intencji naszych ofiarodawców sprawowana jest Msza Święta w łagiewnickim sanktuarium.

Raz jeszcze z serca Ci dziękujemy!

Możesz nas także wesprzeć wpłacając na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Krakowie,
Ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków

PLN: 08 1020 2892 0000 5602 0854 2419
EUR: 13 1020 2892 0000 5402 0854 2427
USD: 18 1020 2892 0000 5202 0854 2435

BIC/SWIFT: BPKOPLPW
Tytuł wpłaty: „Ofiara na Blisko Rahamim”